Stichting Veldleeuwerik 2018-01-11T20:29:05+00:00

Stichting Veldleeuwerik

Missie
Veldleeuwerik wil samen met stakeholders door innovatie en kennisdeling een toekomstbestendige en gezonde voedselproductie realiseren. Rentmeesterschap en het bewust omgaan met natuur, bodem, lucht, water en leefomgeving staan daarbij centraal.

Visie
Voor de wereld van morgen zijn we samen verantwoordelijk. Veldleeuwerik is een erkend en uniek kennisplatform van gepassioneerde professionals die werken aan de verduurzaming van de akkerbouw. In een continue dialoog ontwikkelen en delen wij nieuwe kennis, die we omzetten in praktische maatregelen voor verduurzaming van teelt en bedrijfsvoering. Zo realiseren wij toekomstbestendige bedrijven met een gezonde voedselproductie. Goed rentmeesterschap vormt de leidraad bij alles wat we doen: Duurzaamheid Doorgrond.

Wijngaard Minderhoeve Zeebodem 2015