Privacyverklaring 2018-05-27T13:11:13+00:00

Privacyverklaring 

Privacyverklaring Minderhoudhoeve

www.minderhoudhoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Minderhoudhoeve verwerkt persoonsgegevens over jou doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Bedrijfsnaam.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@minderhoudhoeve.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Minderhoudhoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je gebruik te laten maken van onze dienstverlening.
 • Het afhandelen van jouw bestelling en het informeren over het verloop ervan.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Minderhoudhoeve analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Minderhoudhoeve en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Minderhoudhoeve zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen
Minderhoudhoeve verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Minderhoudhoeve en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics
Minderhoudhoeve gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

In kaart brengen websitebezoek
Minderhoudhoeve gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan Minderhoudhoeve, Elandweg 40, 8255 RK Swifterbant. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van jou opslaan, dit ter bescherming van jouw privacy. Minderhoudhoeve zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Minderhoudhoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06 513 404 38 of via info@minderhoudhoeve.nl.


Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan jouw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kun je contact met ons opnemen via info@minderhoudhoeve.nl.